Risker vid hantering av brandfarlig vätska

Förra helgen stals stora mängder bensin vid en bensinstation i Deje. Mot bakgrund av det vill vi ta tillfället i akt att varna för de risker som finns vid hantering av bensin och liknande brandfarliga vätskor.

Bensin avger brännbara gaser vid alla normala temperaturer och det finns därför alltid risk för antändning om det finns en tändkälla i närheten. Tändkälla kan till exempel vara öppen eld eller gnistbildning från någon maskin.

Vid pumpning kan det också bildas statisk elektricitet som kan leda till gnistbildning om man inte vidtar säkerhetsåtgärder, till exempel jordning av utrustningen.

Vid all hantering av brandfarlig vätska gäller att godkända förvaringskärl och godkänd utrustning ska användas och att se till att det inte finns tändkällor i närheten.