Vinnare av våra tävlingar på Forshagas tioårsjubileum

Grattis Arvid Åkersten, Stina Sörensson, Edvin Johannesdal, Anna Vidström, Molly Sörensson och Elsa Novak! Ni vann våra tävlingar på brandstationen i Forshagas tioårsjubileum.

Brandskyddstävling

En av tävlingarna hade temat brandskydd. Den gick ut på att svara rätt på två frågor. De rätta svaren är:

  • Om det brinner i din lägenhet och du inte kan släcka elden ska du ta dig ut, stänga lägenhetsdörren och larma 112.
  • Om det brinner i någon annans lägenhet och det finns rök i trapphuset ska du stanna kvar i din lägenhet, hålla ytterdörren stängd och larma 112.

Anna Vidström hade fyllt i det först öppnade rätta svaret och vann en brandfilt. Molly Sörensson och Elsa Novak var nästa på tur och vann varsin resebrandvarnare. 

Här kan du läsa om hur du skyddar ditt hem mot brand

Tävling i krisberedskap

Vi hade också en tävling på temat krisberedskap. Här var uppgiften att svara på frågorna "Vad skulle bli ditt största problem vid ett långvarigt elavbrott?" och "Hur rustar du dig för det problemet?".

De svar som kom in var ganska samstämmiga - det många främst skulle få problem med är tillgång till mat, vatten och värme. Förslagen på hur man kan rusta sig var många - ha ett lager med lättlagade konserver hemma, skaffa sig en campingutrustning med spritkök, ha en petflaska med vatten i frysen som både kan tjäna som dricksvatten och hålla kylan kvar i kylskåpet, förvara några dunkar fyllda med vatten på något svalt ställe och se till att ha varma sovsäckar till alla i familjen är några exempel. En annan viktig sak som kom upp är vikten av att hjälpa varandra i familjen, vänkretsen och grannskapet under en samhällskris. 

Arvid Åkersten vann första pris i den här tävlingen och får en vevradio. Stina Sörensson och Edvin Johannesdal vann delat andrapris och får varsin powerbank.

Här kan du läsa mer om hur du rustar dig för en samhällskris 

Grattis allihopa!