Grattis Carina, Ingegerd och Sören!

Grattis Carina, Ingegerd och Sören! Ni vann vår tävling på äldresäkerhetsdagen i Forshaga 5 oktober.

Tävlingen gick ut på att svara rätt på två frågor. De rätta svaren är:

  • Om det brinner i din lägenhet och du inte kan släcka elden ska du ta dig ut, stänga lägenhetsdörren och larma 112.
  • Om det brinner i någon annans lägenhet och det finns rök i trapphuset ska du stanna kvar i din lägenhet, hålla lägenhetsdörren stängd och larma 112.

Carina Persson, Ingegerd Axelsson och Sören Blom hade fyllt i de först öppnade rätta svaren och vann varsin brandfilt. Vinnarna är meddelade.

Här kan du läsa om hur du skyddar ditt hem mot brand