Blanketter

Du vet väl om att du kan använda våra e-tjänster med e-legitimation istället för att skriva ut, signera och skicka in blanketter? Då slipper du kostnad för både utskrift och porto.

Brandfarlig vara

Blankett Ansökan om tillstånd för att få hantera brandfarlig vara

Blankett Bilaga 1 Fastighetsägare

Blankett Bilaga 2 Separat förteckning av brandfarlig vara

E-tjänst Ansökan om tillstånd för att få hantera brandfarlig vara

Blankett Anmälan Föreståndare

E-tjänst Anmälan Föreståndare

Explosiv vara

Blankett Ansökan om tillstånd för att få hantera explosiv vara

Förtroendevald

Du som är förtroendevald hittar dina blanketter under Politik och beslut.

Skriftlig redogörelse

Vi ser helst att du lämnar din redogörelse digitalt på http://www.skriftligredogorelse.se/ Kontakta oss för att få ett ärendenummer. Om du inte har möjlighet att lämna redogörelsen digitalt kan du skriva ut blanketten och skicka till oss på posten.

Blankett Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Sotning

Blankett Ansökan om att få sota själv

E-tjänst Ansökan om att få sota själv

Blankett Ansökan om att låta någon annan sota

E-tjänst Ansökan om att låta någon annan sota

E-tjänst Ansökan om ändring av frist

Information Sotningsfrister

Information Villkor

Tillfällig övernattning

Blankett Anmäla tillfällig övernattning

E-tjänst Anmäla tillfällig övernattning

Information Policy för tillfällig övernattning

Policy

Information Brandvattenförsörjning

Information Uppställning av sopkärl utomhus

Information Utrymningslarm på hotell

Information Utrymning och larm i skollokaler

Stöddokument

Checklista Inkoppling av automatiskt brandlarm