Administration

Bild på en kamera
Bild på händer vid ett tangentbord

Vår administrativa avdelning består av sex medarbetare. Vårt mål är att ge god service till dig, förbundets personal och våra förtroendevalda.

  • Vi bemannar receptionen på vår station vid Räddningscenter Sandbäcken, svarar i telefon och har hand om förbundets posthantering och diarium.
  • Vi ansvarar för dokumenthanteringen och hjälper dig som vill få tag i en allmän handling. 
  • Vi ansvarar för förbundets kommunikationsarbete och arbetar bland annat med presskontakter och kampanjer.
  • Vi arbetar med personalfrågor och ser till att alla anställda får sin lön. 
  • Vi sköter räddningstjänstens ekonomi med fakturering, budget, bokslut etc. 
  • Vi ansvarar för samordning av IT i förbundet.

Chefen för avdelningen heter Erik Ramsell, e-post erik.ramsell@karlstad.se.