Samhällets ansvar

Samhället har ett omfattande ansvar för att grundläggande samhällsfunktioner ska fungera. Samhället ansvarar också för att analysera vilka risker som finns och ta fram beredskapsplaner för dessa.

Det finns inte någon gemensam organisation som har ansvar för hela landet i alla kriser. Istället utgår svensk krisberedskap ifrån det som kallas ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen.

  • Ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden också gör det i en kris.
  • Närhetsprincipen innebär att det i första hand är närmast berörda aktörer som ska lösa krisen.
  • Likhetsprincipen innebär att krisen ska lösas på ett sätt som liknar vardagen så långt det är möjligt.