POSOM Karlstadsregionen

POSOM står för psykisk och social omsorg vid olyckor och katastrofer. POSOM är en frivilligorganisation som stöttar drabbade och anhöriga. POSOM Karlstadsregionen är en gemensam resurs för Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors kommuner.

Frivilligorganisation

POSOM är en frivilligorganisation och hjälper bland annat till som stödpersoner för drabbade inom kommunen. Gruppen samverkar med akutsjukvården, kyrkan, polisen, räddningstjänsten, socialtjänsten och andra organisationer. 

Hur kallas POSOM-gruppen in?

Ansvarigt befäl från räddningstjänst, polis, ambulans och sjukvård kan begära POSOM-stöd till drabbade genom att kontakta POSOM-ledningsgrupp.

Ledningsgrupp

POSOM Karlstadsregionens ledningsgrupp består av representanter från kyrkan, centralsjukhuset, räddningstjänsten, skola/barnomsorg, socialförvaltningen och från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Arbetet i ledningsgruppen sker i nära samverkan med polisen.

Kontakt

E-post: posom@karlstad.se