Om du blir utan rent kommunalt vatten

I Sverige är vi vana vid att få rent vatten direkt ur kranen. Tyvärr kan olyckor, underhållsarbeten och annat göra att du blir utan, eller får förorenat, vatten. Här berättar vi hur du ska göra om det händer dig.

  • Om det finns vatten i kranen, men det är förorenat och inte går att dricka, kan kommunen rekommendera att vattnet ska kokas. Det räcker att koka upp vattnet tills det bubblar ordentligt.
  • Om det inte finns något vatten i kranen har kommunen speciella platser där du kan hämta vatten. Ta reda på var dessa finns genom att lyssna på lokalradion eller gå in på kommunens webbplats. Då får du också mer information om vad som gäller i den aktuella situationen.
  • Hämta vatten med dunkar som du sen förvarar mörkt och svalt. 
  • Saknar du vatten att tvätta i kan du använda sjövatten, regnvatten eller smält snö och is. 
  • Spola i toaletter genom att hälla i orenat vatten från en hink. 
  • Besök bekanta som bor i områden där det finns vatten. Då kan du ordna dina mest akuta behov och få en trevlig stund med dina bekanta som bonus!
  • Fråga dina grannar om det är någon som behöver hjälp att bära hem vatten.