Klara krisen

Bild på människor som hämtar vatten.

Det är viktigt att du som kan förbereder dig för olika slags samhällskriser. Det gör du genom att rusta dig för att klara dig så bra som möjligt på egen hand. Vid en samhällskris kommer samhällets resurser framför allt att användas för att hjälpa människor med begränsad förmåga att klara sig själva.

En samhällskris kan handla om allt från påfrestande vädersituationer med begränsade översvämningar som följd till en större och mer omfattande händelse som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner ur spel.

Sveriges krisberedskapssystem bygger på att alla tar sitt ansvar och samspelar vid en samhällskris. Samhällets aktörer måste vara förberedda för att hantera det oväntade. Men du som privatperson har också ett ansvar att kunna klara dig själv under en tid.