Trafikolycka

Datum:

2017-11-09 05:41:00

Plats:

Rv. 62 söder om Olsäterskorset

En personbil som kört av vägen.