Trafikolycka

Datum:

2017-09-12 15:17:00

Plats:

Tormesta

En mindre trafikolycka skedde på Lantvärnsgatan mellan två bilar utan allvarliga personskador!