Brand

Datum:

2017-08-06 10:16:00

Plats:

Stålverket Munkfors

Brand i en maskin som spred sig i ventilationen so släcktes av personal på plats. Vi kontrollerade och eftersläckte i ventilationen.