Brand

Datum:

2017-08-04 10:38:00

Plats:

Lovartsgatan

Varmgång i ett hjullager på en lastbil. Vi kylde med vatten från släckbil.