Brand

Datum:

2017-07-12 18:14:00

Plats:

Djupsundsvägen Hammarö

Kraftig brand som snabbt spred sig i byggnaden. Stora delar av byggnaden är totalskadad.