Brand

Datum:

2017-04-19 19:15:00

Plats:

Stora Enso

Brand i motorrummet på en lastmaskin. släcktes av chauffören.