Brand

Datum:

2017-02-11 22:44:00

Plats:

Fruktgränd Kil

Brand i husvagn