Automatlarm

Datum:

2018-01-10 13:07:00

Plats:

CSK

Automatiska brandlarmet startar på grund av service på sprinklersystemet. Räddningsstyrkan Karlstad kontrollerade samt återställde larmet.