Automatlarm

Datum:

2017-10-12 10:24:00

Plats:

Gunnarskärsvägen Hammarö

Rostat bröd var orsaken