Annan händelse

Datum:

2017-11-09 05:40:00

Plats:

Väg 728 mellan Forshaga och rv. 63

Träd över vägen som hindrade framkomligheten