Brandventilation - vad menas?

Brandgasventilation avser utsläpp av värme, rök och andra brandgaser i det fria, för att underlätta brandsläckning och utrymning.