Eldningsförbud

När det är mycket torrt i skog och mark är risken för bränder hög. I Värmland kan länsstyrelsen då besluta om eldningsförbud. Eldningsförbud kan vara lokalt men gäller i Värmland oftast hela länet.

Vid eldningsförbud får du inte använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden.

I vissa fall får du använda kol- eller gasolgrill på din villatomt, om inte tomten ansluter till skog. Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder och ska undvikas helt vid eldningsförbud.

Eldningsförbudet grundar sig på SMHI:s brandriskprognos och hävs så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå. 

Så vet du om det är eldningsförbud

  • Belut om eldningsförbud läggs ut på länsstyrelsens webbplats.
  • En rödgul flagga hissas vid våra brandstationer. 
  • Upplysningar om eldningsförbud lämnas av SOS Alarm på telefonsvarare 054-15 50 15.