Hjälp dem du tycker om

Personer över 65 år är den grupp som dessvärre oftast omkommer i bostadsbränder. Som yngre anhörig/vän kan du skapa ett mer brandsäkert hem för någon du tycker om. Det skapar trygghet för er båda.

Det allra viktigaste är att det finns brandvarnare i bostaden. De varnar både den boende och andra kringboende om olyckan skulle vara framme. Bra brandvarnare finns i de flesta större affärer och kostar inte många tior. En liten kostnad för att rädda ett ovärderligt liv.

Det är också viktigt att inte ta för stora risker när det brinner. Risken är annars stor att man skadas. Har man inte förmåga att själv släcka, ska man genast gå ut ur bostaden och stänga dörren. Därefter larma räddningstjänsten. Alltför många försöker släcka branden utan att ha förmågan att klara av det. Det ska man bara göra om man vet hur.

Besök någon äldre du tycker om och gör en extra koll. Det finns en enkel checklista som du kan följa:

  1. Fungerar brandvarnaren? Ska testas med knappen en gång i månaden!
  2. Behövs en spisvakt? Finns det? Det är lätt att glömma plattan och en spisvakt stänger av spisen om den blir för varm.
  3. Röker personen i sängen eller soffan där det kan vara lätt att somna? Rökning är en vanlig brandorsak vid dödsbränder. Rökning bör endast ske i köket eller utomhus.
  4. Finns det brännbart material i närheten av levande ljus? Inga gardiner, dekorationer eller annat brännbart material ska finnas i närheten av levande ljus!
  5. Används nattbelysning? Det kan vara bra att ha viss nattbelysning tänd i mörkret. Det är mycket vanligt med fallolyckor bland äldre och det kan leda till allvarliga skador.