Om det börjar brinna

Det är alltid bra att i förväg ha gjort upp en plan för hur du ska agera om det skulle börja brinna i din bostad. Att handla på rätt sätt kan vara avgörande för om det stannar vid ett tillbud eller om det blir en fullt utvecklad brand.

Gör så här om det börjar brinna

  • Rädda först dem som är i livsfara, utan att utsätta dig själv för fara. Tänkt på att den giftiga röken stiger uppåt.
  • Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
  • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Stäng in branden

 

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!