Program för skolelevers utveckling

Programmet vänder sig till elever i årskurs 7-9 som behöver en paus från sin ordinarie skolmiljö. Under fem veckor får eleven teoretiska och praktiska kunskaper inom brand och räddning varvat med skolarbete. Ett projekt som har resulterat i många positiva effekter för de elever som har deltagit.

Innan eleven börjar

Vi inleder med ett trepartsmöte mellan elev, personal från skolan och räddningstjänst där regler och innehåll presenteras. Därefter får eleven ta ställning till om han eller hon vill delta. 

Skolprojektets innehåll

  1. Grundläggande/allmän brandkunskap 
  2. Omhändertagande av skadad person
  3. Agerande vid olycka
  4. SOS 112
  5. Samarbete
  6. Studiebesök
  7. Utflykter
  8. Fysisk träning
  9. Skolarbete.

Vi varvar teori med praktiska övningar. 

Omfattning

Fem veckor. 

Plats

På brandstationen i Karlstad. 

Information och kontakt

Ansvarig för skolprojektet hos räddningstjänsten är Per Wallgren.

Bild på Per Wallgren