Samlingslokaler

I samlingslokaler där det får vistas fler än 150 personer samtidigt finns det särskilda krav på brandskyddet. Till exempel ska alla utgångar vara minst 1,20 meter breda och utrustade med genomlysta utrymningsskyltar. Dessutom ska det finnas utrymningslarm och ytskikten på väggar och tak får inte bidra till brandspridning.

Personantal och brandskydd

Hur många personer som får vistas i samlingslokalen beror på vilken typ av verksamhet som pågår i lokalen, hur stor yta lokalen har och hur många och hur breda vägarna ut är.

Räddningstjänsten genomför tillsyn på alla samlingslokaler, för att säkerställa att brandskyddet är skäligt. 

Övernattning

Skolor, bygdegårdar och liknande lokaler är inte anpassade för övernattning. Vid tillfällig övernattning i den typen av lokaler vill vi att ni anmäler övernattningen med ungefärligt antal personer till oss på räddningstjänsten senast en vecka innan. På det sättet har vi möjlighet att kontrollera att övernattningen sker på ett säkert sätt. Vi behöver också ha vetskap om personantalet utifrån en eventuell räddningsinsats.

Det måste alltid finnas en vuxen på plats som ser till att reglerna för tillfällig övernattning följs. 

Anmäl tillfällig övernattning här.

Läs policy för tillfällig övernattning innan du kontaktar oss.